Báo giá dịch vụ kế toán chi tiết nhất tại công ty Anpha

Báo giá dịch vụ kế toán – Hơn 14 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) và hơn 3500 doanh nghiệp đang tiêu dùng dịch vụ. Dịch vụ kế toán trọn gói được sản xuất bởi ANPHA đã và đang được những các bạn tin tưởng, kiểm tra là 1 cần pháp hoàn hảo và kiệm ước cho công ty với tầm giá chỉ từ 500.000đ. Mỗi nhà hàng sẽ mang 1 kế toán viên cáng đáng mảng thuế và tham vấn những vấn đề về kế toán, bảo hiểm cho doanh nghiệp.

Bảng báo giá dịch vụ kế toán thuế tại miền Nam và miền Trung

Nhóm ngành thương mại

Bạn Đang Xem: Báo giá dịch vụ kế toán chi tiết nhất tại công ty Anpha

Xem Thêm : 13 công ty làm dịch vụ kế toán uy tín tại TPHCM

Số hóa đơn

Không có tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không có hóa đơn

1.500.000 đồng/quý

1.500.000 đồng/quý

Dưới 10

2.100.000 đồng/quý

2.700.000 đồng/quý

Dưới 16

2.400.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 31

3.000.000 đồng/quý

3.900.000 đồng/quý

Dưới 46

3.600.000 đồng/quý

4.800.000 đồng/quý

Dưới 61

4.200.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 76

4.800.000 đồng/quý

6.600.000 đồng/quý

Dưới 91

5.400.000 đồng/quý

7.200.000 đồng/quý

Dưới 121

6.300.000 đồng/quý

8.400.000 đồng/quý

Dưới 151

7.200.000 đồng/quý

9.600.000 đồng/quý

Dưới 181

8.100.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ

Xem Thêm : 13 công ty làm dịch vụ kế toán uy tín tại TPHCM

Số hóa đơn

Spa – Giáo dục
Khách sạn – Logistics

Xem Thêm : Thiết kế web Toancr chuẩn SEO Google hỗ trợ kinh doanh tốt

Tư vấn – dịch vụ khác

Không có hóa đơn

1.500.000 đồng/quý

1.500.000 đồng/quý

Dưới 10

2.100.000 đồng/quý

2.100.000 đồng/quý

Dưới 16

2.400.000 đồng/quý

2.400.000 đồng/quý

Dưới 31

3.000.000 đồng/quý

3.300.000 đồng/quý

Dưới 46

3.900.000 đồng/quý

4.200.000 đồng/quý

Dưới 61

4.800.000 đồng/quý

5.100.000 đồng/quý

Dưới 76

5.400.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 91

6.000.000 đồng/quý

6.300.000 đồng/quý

Dưới 121

7.200.000 đồng/quý

7.500.000 đồng/quý

Dưới 151

8.100.000 đồng/quý

8.400.000 đồng/quý

Dưới 181

9.000.000 đồng/quý

9.300.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt

Xem Thêm : 13 công ty làm dịch vụ kế toán uy tín tại TPHCM

Số hóa đơn

Thi công xây dựng
sản xuất – gia công

Trang trí nội thất – lắp đặt

Không có hóa đơn

2.100.000 đồng/quý

2.100.000 đồng/quý

Dưới 10

3.000.000 đồng/quý

2.400.000 đồng/quý

Dưới 16

3.300.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 31

4.500.000 đồng/quý

4.200.000 đồng/quý

Dưới 46

5.700.000 đồng/quý

5.400.000 đồng/quý

Dưới 61

7.200.000 đồng/quý

6.900.000 đồng/quý

Dưới 76

8.400.000 đồng/quý

8.100.000 đồng/quý

Dưới 91

9.600.000 đồng/quý

9.300.000 đồng/quý

Dưới 121

10.800.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Dưới 151

12.000.000 đồng/quý

11.700.000 đồng/quý

Dưới 181

13.200.000 đồng/quý

12.900.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Bảng báo giá dịch vụ kế toán thuế tại miền Bắc

Nhóm ngành thương mại

Bạn Đang Xem: Báo giá dịch vụ kế toán chi tiết nhất tại công ty Anpha

Xem Thêm : 13 công ty làm dịch vụ kế toán uy tín tại TPHCM

Số hóa đơn

Không có tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không có hóa đơn

1.800.000 đồng/quý

1.800.000 đồng/quý

Dưới 10

2.700.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 16

3.300.000 đồng/quý

3.900.000 đồng/quý

Dưới 31

4.200.000 đồng/quý

4.800.000 đồng/quý

Dưới 46

4.800.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 61

5.400.000 đồng/quý

6.300.000 đồng/quý

Dưới 76

6.000.000 đồng/quý

6.900.000 đồng/quý

Dưới 91

6.600.000 đồng/quý

7.500.000 đồng/quý

Dưới 121

7.500.000 đồng/quý

8.400.000 đồng/quý

Dưới 151

8.100.000 đồng/quý

9.600.000 đồng/quý

Dưới 181

8.700.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ

Xem Thêm : 13 công ty làm dịch vụ kế toán uy tín tại TPHCM

Số hóa đơn

Dịch vụ ăn uống

Xem Thêm : Thiết kế web Toancr chuẩn SEO Google hỗ trợ kinh doanh tốt

Tư vấn – dịch vụ khác

Không có hóa đơn

1.800.000 đồng/quý

1.800.000 đồng/quý

Dưới 10

3.600.000 đồng/quý

2.700.000 đồng/quý

Dưới 16

4.200.000 đồng/quý

3.600.000 đồng/quý

Dưới 31

5.100.000 đồng/quý

4.500.000 đồng/quý

Dưới 46

6.300.000 đồng/quý

5.400.000 đồng/quý

Dưới 61

7.500.000 đồng/quý

6.000.000 đồng/quý

Dưới 76

8.400.000 đồng/quý

6.600.000 đồng/quý

Dưới 91

9.600.000 đồng/quý

7.200.000 đồng/quý

Dưới 121

10.800.000 đồng/quý

7.800.000 đồng/quý

Dưới 151

12.000.000 đồng/quý

8.700.000 đồng/quý

Dưới 181

13.200.000 đồng/quý

9.600.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng/hóa đơn

Phụ thu 20.000 đồng/hóa đơn

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt

Xem Thêm : 13 công ty làm dịch vụ kế toán uy tín tại TPHCM

Số hóa đơn

Thi công xây dựng – sản xuất
(bao gồm sản xuất phần mềm)

Trang trí nội thất
Lắp đặt – gia công

Không có hóa đơn

2.400.000 đồng/quý

2.400.000 đồng/quý

Dưới 10

3.600.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 16

4.200.000 đồng/quý

3.600.000 đồng/quý

Dưới 31

5.100.000 đồng/quý

4.500.000 đồng/quý

Dưới 46

6.300.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 61

7.500.000 đồng/quý

6.900.000 đồng/quý

Dưới 76

8.400.000 đồng/quý

8.100.000 đồng/quý

Dưới 91

9.600.000 đồng/quý

9.300.000 đồng/quý

Dưới 121

10.800.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Dưới 151

12.000.000 đồng/quý

11.700.000 đồng/quý

Dưới 181

13.200.000 đồng/quý

12.900.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Với kim chỉ nam “Khi khách hàng cần Kế toán Anpha có mặt”, chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất. 

Dưới đây là những việc mà Anpha sẽ thay bạn thực hiện. Đồng thời, Anpha sẽ chịu trách nhiệm với khách hàng doanh nghiệp và pháp luật về tất cả hồ sơ mà Anpha thực hiện.

NHIỆM VỤ CỦA ANPHA KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN (DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ)

 1. Miễn phí tổn tham mưu tiêu dùng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý;
 2. Nhận hóa đơn, chứng từ kế toán tận nơi;
 3. Phân loại, đánh giá tính hợp lệ của chứng từ gốc;
 4. Cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra;
 5. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình tiêu dùng hóa đơn, trợ thời tính thuế TNDN;
 6. Nộp báo cáo thuế lên cơ thuế quan theo quy định;
 7. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán, cụ thể:
  – Lập các chứng từ kế toán: nhập, xuất, thu, chi;
  – Lập các sổ yếu tố tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hóa, cần thu, phải trả;
  – Lập các cái biểu phân bổ, khấu hao… theo quy định;
  – Lập sổ cái các tài khoản;
  – Lập sổ nhật ký chung;
  – Lập quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN.
 8. Lập báo cáo tài chính cuối năm.

KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP GÌ KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ

Bạn chỉ buộc phải cung ứng cho Anpha 2 thông tin đơn thuần như sau:

 1. Hóa đơn đầu vào, đầu ra;
 2. Thiết bị chữ ký số để Anpha nộp báo báo thuế qua mạng.

CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA ANPHA KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Với kinh nghiệm hơn 14 năm trong ngành dịch vụ kế toán, Anpha hiểu rằng vấn đề quan trọng nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế là tính kịp thời và nghĩa vụ đối có khách hàng. 

Vì vậy, trong toàn bộ giao kèo dịch vụ kế toán, Anpha luôn cam kết 8 chỉ mục quan yếu sau:

 1. Chịu trách nhiệm thực hiện hầu hết và đúng tiến độ các công việc sau:  
  – Sắp xếp, phân dòng chứng từ;
  – Lập và bàn giao những loại sổ sách kế toán như: sổ chi tiết những tài khoản, sổ tổng hợp… theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.
 2. Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan với thẩm quyền khi thực hành nội dung dịch vụ kế toán;
 3. Chịu trách nhiệm trên mọi các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Kế toán Anpha thực hành trên cơ sở số liệu, chứng từ do người dùng phân phối (chứng từ hóa đơn hợp thức theo quy định của pháp luật);
 4. Chịu bổn phận giải trình hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có bắt buộc về số liệu kế toán do Anpha thực hiện;
 5. Chịu bổn phận chi trả toàn bộ những khoản phạt nếu người dùng bị cơ quan nhà nước xử phạt do sai sót hồ sơ, chứng từ được thực hành bởi Kế toán Anpha;
 6. Định kỳ mỗi tháng hoặc mỗi quý, chuyên viên của Kế toán Anpha sẽ tới trực tiếp shop của người dùng để nhận chứng từ. Vậy nên, người mua ko nên mất thời gian di chuyển và tầm giá chuyển phát nhanh. 
 7. Khách hàng sở hữu thể chủ động hấp thu trực tiếp những thông tin, vấn đề về kê khai thuế từ cơ quan thuế, bởi Kế toán Anpha sẽ sản xuất cửa hàng email của bạn cho cơ quan thuế;
 8. Chịu nghĩa vụ bảo mật thông báo kế toán của khách hàng, ngay cả khi kết thúc giao kèo phân phối dịch vụ kế toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.